• CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

   TRƯỜNG AN PHÁT

  02543 931464 truonganphat@truonganphat.com.vn

  Tổ 4, khu phố Mỹ Tân, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu.

   

  Chính sách bảo mật thông tin

  1.    Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

  Các thông tin được khách hàng cung cấp để dùng vào các mục đích:

  + Trao đổi, liên lạc trong quá trình cung cấp dịch vụ, chăm sóc khách hàng hay thực hiện những giao dịch mà khách hàng yêu cầu.

  + Gửi thông tin đến khách hàng.

  + Nâng cao mối liên kết và tương tác với khách hàng

  2.     Phạm vi sử dụng thông tin

  Các thông tin của khách hàng khi đăng ký trên website www.truonganphat.com.vn sẽ được bảo mật và không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách. Không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của Khách hàng. Ngoại trừ một số trường hợp cần thiết như: Khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, trong trường hợp bắt buộc hoặc cần thiết phải cung cấp những thông tin này.

  Các thông tin cá nhân mà Trường An Phát có thể thu thập từ khách hàng: 

  3.    lưu trữ thông tin Cam kết bảo mật thông tin khách hàng
  Các thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ trong một thời gian cần thiết, nhằm phục vụ cho các yêu cầu khách hàng đưa ra.

  – Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng www.truonganphat.com.vn đã được bảo mật.

  – Trường An Phát yêu cầu các cá nhân khi đăng ký thông tin, phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, cam kết sử dụng thông tin đúng với mục đích đã thông báo với khách hàng.

  – Trong trường hợp lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu thông tin khách hàng, Chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

   

  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG AN PHÁT 
  Địa chỉ trụ sở chính : Tổ 4, khu phố Mỹ Tân, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
  Điện thoại: 02543 931464 | Hotline: 0918 041 860
  doanquangan@truonganphat.com.vn 
  Website: www.truonganphat.com.vn


  CÁC ĐỐI TÁC – KHÁCH HÀNG